21 Oct 2019

Je leest het in de media, je hoort het op de radio of de televisie, de Belgen liggen wakker van hoe zij hun levensstandaard kunnen behouden na hun pensioen. En het zijn niet alleen de ‘ouderen’ die zich zorgen maken. In een OESO-enquête vreest trouwens meer dan de helft van de Belgische jongeren voor hun pensioen.

En gelijk hebben de Belgen. Zeker als je deze cijfers op een rijtje zet. Het gemiddeld pensioen voor een loontrekkende in België bedraagt volgens de krant 'La Dernière Heure’ 1301,42 euro en voor een zelfstandige 709,42 euro. Deze bedragen zijn beduidend lager In vergelijking met de buurlanden Frankrijk, Nederland en Luxemburg. Om te weten hoeveel je pensioen zal bedragen, verwijzen we naar www.mypension.be. Wie niet vertrouwd is met deze website, kan bij zijn verzekeringsmakelaar aankloppen. Hij helpt je om de nodige informatie te vinden.

Maar er is meer: volgens dezelfde Franstalige krant moeten 30% van de gepensioneerden onder de armoedegrens en moeten ze gemiddeld 400 euro van hun spaargeld gebruiken om ‘gewoon’ rond te komen. Dat wil niet zeggen dat ze met dit bijkomend geld hun levensstandaard van vóór hun pensioen kunnen behouden.

Moraal van het verhaal: nooit te jong om aan je pensioen te denken

Moraal van het verhaal is dat je nooit te jong bent om aan je extra-pensioenopbouw te denken. Met een fiscale optimalisatie en een gunstige belastingheffing bij de uitbetaling van het kapitaal wil de overheid de extra-pensioenopbouw bij elke Belg stimuleren.

Je verzekeringsmakelaar maakt je wegwijs in de verschillende pensioenopbouwvehikels

Je kan bijvoorbeeld met pensioensparen beginnen vanaf je 18e verjaardag. Er zijn twee plafonds in het pensioensparen. Voor 2019 is dit 980 euro met 30% fiscaal voordeel en 1260 euro met 25% fiscaal voordeel. Wie aan pensioensparen doet, kan dus maximum 1260 euro storten onafhankelijk van je inkomen.  Met andere woorden, naast het rendement dat het pensioensparen kan opleveren, krijg je een belastingvermindering van 294 euro of 315 euro.  Let op, een addertje onder het gras zijn de stortingen tussen 980 euro en 1260 euro. Stel dat je 1000 euro stort, dan krijg je een belastingvoordeel van 25% of 250 euro, wat lager is dan een storting gelijk aan het eerste plafond van 980 euro.

Je hoeft niet elk jaar hetzelfde bedrag te betalen. Je kan ook een jaar of meerdere jaren geen betaling verrichten. Het contract moet wel 10 jaar lopen en er moeten minstens 5 stortingen voor 5 verschillende jaren op het contract gebeuren.

Je kan het pensioensparen combineren met het lange termijnsparen (levensverzekering), waarop je ook van een aanzienlijk belastingvoordeel tot 705 euro kan genieten (max 30% op een maximum storting van 2350 euro) afhankelijk van je inkomen. Dit op voorwaarde dat er nog ruimte vrij is in je fiscale korf. Die korf bevat onder andere de belastingvermindering voor de kapitaalsaflossingen, de intresten van je lening en de premies voor de schuldsaldoverzekering voor je hypothecaire lening van je eigen woning. De wetgeving hieromtrent hangt af van gewest tot gewest.

Maar er is nog meer, want de overheid doet nog extra inspanningen om de pensioenopbouw te stimuleren. Sinds 27 maart 2019 is er met het Vrij Aanvullend Pensioen voor Werknemers (VAPW) een nieuwe vorm van pensioensparen. Deze verzekering dient voor diegenen die nog geen of in beperkte mate toegang hebben tot een opbouw van een aanvullend pensioen of een groepsverzekering via de werkgever.

De bijdragen van de VAPW worden dus ingehouden van het nettoloon van de werknemer. De bijdrage is beperkt tot maximum 3% van het referentieloon of tot maximum 1600 euro als 3% van het referentieloon lager zou zijn dan 1600 euro. De belastingvermindering voor de stortingen bedraagt bij het VAPW 30%, hetzelfde tarief als voor pensioensparen voor een storting van 980 euro. Op www.mypension.be kan je zien hoeveel premie je kan storten voor het VAPW.

En wat als deze verzekeringen niet voldoende zijn?

Hoeveel je finaal zal nodig hebben om je ‘levensstandaard’ te behouden, hangt af van persoon tot persoon. Wat wil je doen na je pensioen? Welke dromen heb je? Misschien zullen de fiscaalvriendelijke verzekeringen niet voldoende zijn en moet er wat extra geld bijeen gespaard worden? Daarvoor dienen de 4e pijlerverzekeringen, dat spaar- of beleggingsverzekeringen met geen tot veel risico of levensverzekeringen zonder fiscaal voordeel. Bij de levensverzekeringen zonder fiscaal voordeel geniet je geen belastingvoordelen bij de premiebetaling maar je wordt ook niet belast op het moment waarop het eindkapitaal uitbetaald wordt. Let wel op dat wanneer je gekozen hebt om bijvoorbeeld nooit je pensioensparen fiscaal in mindering te brengen, je wel aan een administratieve verplichting moet voldoen Je moet het document 276 C1 (B) aanvragen bij je lokaal belastingkantoor en dat voorleggen aan je verzekeringsmaatschappij via je makelaar. In dit geval wordt het contract vrijgesteld van de anticipatieve heffing van 8% ingeval van pensioensparen.

Voor meer info over al die verschillende soorten verzekeringen en de fiscaliteit hierrond, verwijzen we je naar je verzekeringsmakelaar. Hij is niet gebonden aan één financiële instelling en kan je hierover in alle transparantie en onafhankelijkheid adviseren.

Vind een makelaar in jouw buurt