De levensverzekering is een goed en efficiënt instrument om je vermogensoverdracht op een fiscaal voordelige manier te regelen. Omdat het toch om een complexe materie gaat, raden we je aan om een advies in te winnen bij een verzekeringsmakelaar die je informeert welke stappen je moet volgen.

De antwoorden op de volgende drie vragen geven je alvast een goed inzicht over de oplossingen die je verzekeringsmakelaar kan bieden.

Kan ik als grootouder een spaarverzekering afsluiten met mijn kleinzoon als begunstigde zodat hij op zijn 21e een financieel duwtje in de rug krijgt?

Mijn kleinkind is immers mijn oogappel. En zoals vele grootouders wil ik mijn kleinkind een financieel duwtje geven om hem te lanceren in het echte leven. Ik heb er over gesproken met mijn verzekeringsmakelaar en hij stelde me een spaarverzekering voor.  

Hier hou je trouwens ook controle over het contract. Als het contract minstens 8 jaar loopt, moet er op het einde van de rit geen roerende voorheffing betaald worden. Er moeten wel verzekeringstaksen ten belope van 2% betaald worden op elke storting.

Kan ik een levensverzekering afsluiten ten belope van de successierechten of de erfbelastingen die mijn erfgenamen bij mijn overlijden moeten betalen?

Ik heb het geluk gehad om tijdens mijn leven wat vermogen op te bouwen. Roerend en onroerend. Mijn erfgenamen zullen er alleen maar goed bij varen. Maar hoeveel erfbelastingen zal ik moeten betalen? Ik heb hierover met mijn verzekeringsmakelaar gesproken. Na een analyse gemaakt te hebben, stelde hij voor om een successieverzekering af te sluiten op naam van de erfgenamen. Het is beter een verzekeringspremie te betalen dan de hoge erfbelastingen bij mijn overlijden.

De successierechten of de erfbelastingen hangen af van de grootte van het bedrag dat men erft, de verwantschap met de overledene, het tijdstip van het overlijden vóór of na 1 september 2018 en ook de regio waar men woont op het moment van het overlijden. (Vlaams, Waals of Brussels Hoofdstedelijk Gewest)

In sommige gevallen kunnen die zeer hoog oplopen. Voor het gedeelte boven de € 250.000 euro betalen partners of kinderen 23% tot 27% successierechten of erfbelastingen afhankelijk van het gewest. Voor broers, zusters, neven, nichten, tantes, nonkels of andere erfgenamen kunnen de percentages oplopen van 55% tot 80% afhankelijk van het gewest en afhankelijk van het moment dat de erfenis openvalt namelijk vóór of na 1 september 2018. In dit geval sluit men best op naam van de erfgenamen (zij zijn verzekeringsnemer en  zij betalen de premies) een overlijdensverzekering af ten belope van de verwachte successierechten of erfbelastingen die je verzekeringsmakelaar kan uitrekenen rekening houdend met de huidige situatie.

Kan ik mijn levensverzekering met behoud van controle schenken aan mijn kind?

Ik ben op een gerespecteerde leeftijd gekomen. Ik heb genoeg geld om goed te leven. Ik wil mijn vermogensoverdracht voorbereiden door een schenking te doen. Ik sprak hierover met mijn verzekeringsmakelaar. Hij stelde me voor om mijn beleggingsverzekering aan mijn kind te schenken zonder controle over het contract te verliezen. Die controle wil ik wel houden, je weet maar nooit wat er gebeurt.

Bij dit soort schenkingen met behoud van controle is het best dat je voorbij een notaris passeert. In dit geval moet een bijvoegsel aan het contract opgesteld worden. Het is bovendien mogelijk dat er successierechten betaald moeten worden op de toename van het gegeven kapitaal op het moment van het overlijden. Dit verschilt naargelang de wetgeving van het bevoegde gewest. Als je deze schenking via een notaris laat registreren, betaalt men wel schenkingsrechten in functie van het verwantschap en het bevoegde gewest.