Via de MyBroker-app van Portima kunnen makelaars hun klanten op een snelle, makkelijke en veilige manier verzekeringscontracten laten ondertekenen met hun tablet of smartphone. Voortaan maakt het niet meer uit welk beheerpakket ze gebruiken.

“nu is de cirkel van papierloos werken echt rond voor de makelaars”, stelde Kelly Schamphelaere, woordvoerder voor de nederlandstalige verzekeringsmakelaars. Ze deed dat op een persconferentie met Annie Courbet, Managing & Marketing Director van Brocom. De demo door Claude Rapoport, afgevaardigd bestuurder van Portima, bevestigde dat PortiSign on Mobile – de makelaarstool die het mogelijk maakt digitaal documenten te ondertekenen – inderdaad efficiëntie en veiligheid gevat koppelt aan gebruiksgemak.“Diverse studies tonen aan dat de makelaar het belangrijkste verzekeringsdistributiekanaal is en blijft in ons land”, zei Kelly Schamphelaere nog. “Daar zijn verscheidene redenen voor, met voorop de complexiteit van de verzekeringsproducten, de behoefte aan persoonlijk contact en de drang naar het onafhankelijk advies van een vertrouwenspersoon. Maar de noden van de consument veranderen onder invloed van de hoogtechnologische wereld waarin we vandaag leven. Die gaat online op zoek naar informatie en wil ook meer digitaal geserviced worden.”

VERZEKERINGSMAKELAAR 4.0

“De makelaar past zich al op tal van manieren aan dat veranderende tijdsbeeld aan”, vervolgde Kelly Schamphelaere. “Als makelaarsfederatie dragen we daartoe bij met onze medewerking aan het
concept van de Verzekeringsmakelaar 4.0. Daarmee willen we bereiken dat de makelaar ‘digital first’ is, zonder dat het belang en de kracht van persoonlijk contact en advies aan waarde inboet. Met PortiSign on Mobile, een Belgische en zelfs europese primeur, beschikken makelaars nu over een extra instrument om hun productiviteit verder te verhogen. Bovendien heeft de makelaar door een recente wetswijziging de officiële toelating om documenten elektronisch te archiveren. Dat zal er zonder twijfel toe bijdragen dat PortiSign on Mobile nog meer ingang zal vinden.”

Volgens voorzitter frédéric Van Dieren heeft Brocom, het platform waarin de federaties voor tussenpersonen FVF en FEPRABEL en de makelaarsmaatschappijen samenwerken om de makelarij te promoten, zich voor 2018 tot doel gesteld het concept van Verzekeringsmakelaar 4.0 stevig in de markt te zetten. Met succes, zo blijkt uit de cijfers in het kaderstuk. “het spreekt voor zich dat we ook de mogelijkheid om verzekeringsdocumenten digitaal te ondertekenen, zullen promoten bij de consument”, stelde Annie courbet.

100% BETROUWBAAR

“De handtekening via smartphone of tablet is zeer gebruiksvriendelijk’” benadrukte Claude Rapoport bij aanvang van de demo. “net zoals bij banktransacties volstaat het dat de klant een pincode intikt. Dankzij de onderliggende technologie beantwoordt PortiSign on Mobile aan de veiligheidsgaranties die de Belgische en de europese regelgeving opleggen. De digitale handtekening wordt namelijk aangemaakt met certificaten met een eiDAS-kwalificatie, waarvan de voorwaarden vastliggen in de gelijknamige europese verordening.”

“Van de weinige Belgische ondernemingen die het label van gekwalificeerd vertrouwensdienstverlener toebedeeld kregen, bieden enkel wij deze eenvoudige oplossing voor de smartphone of tablet aan”, voegde de afgevaardigd bestuurder daaraan toe. “De technologie staat op punt. De enige vereiste waaraan de makelaar moet voldoen, is de elektronische identiteitskaart van de klant inlezen en opslaan in PortiSign on Mobile. Daarna kunnen de te tekenen documenten in pdf-vorm geupload worden. De klant ontvangt daarvan automatisch een bericht via de MyBroker-app.”

Als de makelaar de elektronische identiteitskaart van de klant nog niet heeft ingelezen en opgeslagen, maakt PortiSign on Mobile automatisch een geavanceerd certificaat voor elektronische handtekening aan. De makelaar moet dat wel nog valideren: hij dient te bevestigen dat de persoon die tekent en van wie hij de foto en het certificaat ziet, inderdaad zijn klant is.

Om de veiligheid helemaal te garanderen, moet de klant eenmalig een korte procedure volgen als hij voor het eerst zijn digitale handtekening wil zetten. Claude Rapoport: “eerst ontvangt hij per sms een code, die hij moet ingeven. Daardoor weet PortiSign on Mobile dat het wel degelijk om de smartphone of tablet van de klant gaat. Daarna dient hij met zijn toestel een foto van de voor- en achterzijde van zijn eiD-kaart te nemen, als extra garantie dat hij de persoon is voor wie de te ondertekenen stukken bestemd zijn. Tot slot kiest de klant zelf een pincode. Daarmee kan hij vanaf dan – zonder verdere formaliteiten, en de klok rond – elk verzekeringsdocument ondertekenen dat zijn makelaar hem stuurt. De klant wordt daarop attent gemaakt met een bericht via de MyBroker-app op zijn smartphone of tablet. Zodra hij het document ondertekend heeft door zijn pincode in te tikken, wordt het automatisch naar het beheerpakket van de makelaar gestuurd en in zijn persoonlijk klantdossier gearchiveerd. De klant kan de app overigens ook gebruiken om de ondertekende documenten te raadplegen en om berichten naar zijn makelaar te sturen.”

VERHOOGDE EFFICIËNTIE

“PortiSign on Mobile is absoluut een troef voor makelaars die komaf willen maken met papierwerk”, benadrukte Claude Rapoport nog. “Daar gaan immers heel wat uren aan verloren: op een rondvraag tijdens onze MoVie4YoU- events antwoordde meer dan 80% van de makelaars dat het 40 tot 60% van hun totale werktijd opslorpt. Dankzij de digitale handtekening via onze tool wordt een papierloos kantoor nu echt realiteit, met alle productiviteitswinst van dien. De verwerking van de documenten verloopt sneller en vlotter. Documenten printen en per post versturen hoeft niet meer. Doordat ze digitaal, overzichtelijk en ordelijk worden opgeslagen, is het kinderspel om ze naderhand terug te vinden.”

het slotwoord was voor Kelly Schamphelaere: “Zoals ik al aangaf in mijn inleiding, is de cirkel nu rond. Papier hoeft niet meer. Met PortiSign on Mobile beantwoorden de makelaars gevat aan de groeiende vraag van de consument naar digitale oplossingen, kan hij sterk inzetten op zijn vertrouwensrelatie met de klant en op zijn persoonlijke aanpak en begeleiding, en hoeft hij niet langer te investeren in archiefruimte en meubilair. Papier schrappen biedt overigens nog meer voordelen: de klant draagt een welgekomen steentje bij tot een beter milieu, maar wint vooral aan tijd en gemak – wat altijd meegenomen is.”

Verzekeringswereld - Augustus 2018 - Jan De Raeymaecker

de originele versie van het artikel beschikbaar op deze link