• Mensen onderschrijven de verzekering vaak op zeer lange termijn (60-65 jaar).
  • De premie bestaat uit verschillende delen.
    • De spaarpremie zorgt voor de opbouw van het pensioenkapitaal en wordt individueel gekapitaliseerd. Men neemt dus geen sterftetafels in aanmerking en er bestaat bijgevolg geen verschil tussen mannen en vrouwen.
    • De verzekeraar mag de technische rentevoet vrij kiezen. Die mag niet meer bedragen dan 3,75% en mag niet gewaarborgd worden voor toekomstige premiebetalingen. Er wordt dus geen eindkapitaal vermeld in de contracten.
    • Wanneer je voor de einddatum overlijdt, zal het gespaarde bedrag aan de begunstigde worden uitgekeerd. Je kunt echter ook een bijkomend kapitaal bij overlijden verzekeren. Er bestaan verschillende formules. Zo kun je er bijvoorbeeld voor kiezen om bij overlijden een vooraf bepaald kapitaal (of de gespaarde reserve, indien die hoger is) te laten uitkeren. De premie van de bijkomende dekking overlijden wordt afgehouden van de stortingen van de verzekeringnemer.
  • Je kunt vrij betalen wat je wil, wanneer je wil.
  • Het gespaarde bedrag kan jaarlijks verhoogd worden met een deelname in de winst. Eenmaal de winstdeelname is toegekend, is ze definitief verworven.