Persbericht: De wereld verandert, de verzekeringsmakelaars volgen

Uniek in Europa: digitale handtekening bij verzekeringsmakelaar 4.0

Vanaf nu verzekeringscontracten elektronisch ondertekenen via app

Antwerpen, 20 juni 2018 - Verzekeringsmakelaars schakelen een versnelling hoger: al jaren schrijven ze voertuigen online in om een nummerplaat te bekomen of geven hun klanten ongevallen online aan. Vanaf nu kunnen ze ook elektronisch verzekeringscontracten laten ondertekenen. Dat gebeurt via de MyBroker-app op smartphone met behulp van een pincode. Snel, makkelijk en veilig. Deze oplossing is 100% betrouwbaar en uniek in Europa. De digitale handtekening respecteert namelijk de Europese eIDAS standaard en daarmee zijn de Belgische verzekeringsmakelaars de enige partijen in België, en zelfs in Europa die dit aanbieden.

De elektronische handtekening op smartphone: eenvoudig en 100% betrouwbaar

Claude Rapoport, Afgevaardigd bestuurder van informaticabedrijf Portima: “De handtekening via smartphone is erg gebruiksvriendelijk: net zoals bij banktransacties volstaat een pincode. Dankzij de onderliggende technologie biedt deze handtekening de nodige garanties die door de Belgische en Europese regelgeving zijn vereist.”

De digitale handtekening die door verzekeringsmakelaars gebruikt wordt, wordt namelijk aangemaakt met certificaten met een eIDAS-kwalificatie. De eIDAS-verordening bepaalt de voorwaarden waaraan een elektronische handtekening moet voldoen om gelijkgesteld te zijn met een geschreven handtekening en om in heel de Europese Unie aanvaard te zijn. Deze elektronische handtekening is dus betrouwbaar en kan niet betwist worden.

Digitaal handtekenen via de MyBroker-app

De app kan gebruikt worden om online documenten te ondertekenen en ondertekende documenten te raadplegen maar ook om de makelaar een bericht te sturen, 24u op 24, 7 dagen op 7, waar de klant zich ook bevindt.

Digitaal met oog voor persoonlijk contact

In een digitale wereld hebben verzekeringsmakelaars een duidelijke voorsprong: hun dienstenaanbod wordt heel wat breder. Voertuigen kunnen digitaal ingeschreven worden, schadegevallen kunnen via smartphone aangegeven worden en documenten kunnen nu dus ook digitaal ondertekend worden. Kelly Schamphelaere, vertegenwoordiger van de verzekeringsmakelaars: “De cirkel is nu rond. Papier hoeft er niet meer aan te pas te komen. Makelaars beantwoorden hiermee aan de steeds groter wordende vraag van consumenten naar digitale oplossingen. Daarnaast zetten ze sterk in op hun vertrouwensrelatie met de klant en de persoonlijke aanpak en begeleiding.” Papier schrappen heeft zo zijn voordelen: klanten winnen aan tijd en gemak en dragen hun steentje bij tot een beter milieu.

Over Brocom

BROCOM is een operationeel platform waarin makelaars, makelaarsfederaties (FVF & Feprabel) en de meeste Belgische verzekeringsmaatschappijen samenwerken om de makelarij te promoten en te versterken voor een optimale dienstverlening aan de consument. Brocom vertegenwoordigt 2500 onafhankelijke makelaars in heel België.

Over FVF

FVF (de Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonen) is de wettig erkende beroepsvereniging voor Nederlandstalige verzekeringsmakelaars in België. De topprioriteit van FVF bestaat erin de continuïteit van het onafhankelijke distributiekanaal in verzekeringen te garanderen. Dit doet zij door de belangen van haar leden op verschillende terreinen te verdedigen. Zo laat zij haar invloed gelden in de politieke wereld, bij de overheid en bij verschillende officiële instanties, zowel op nationaal als op Europees niveau. Daarnaast is FVF namens de verzekeringsmakelarij een erkende gesprekspartner van de verzekeringsmaatschappijen.

Over Portima

PORTIMA is een informaticabedrijf dat bouwt aan een omgeving waarin verzekeringsmakelaars en - maatschappijen snel en veilig zaken kunnen doen. Portima heeft het label ‘Gekwalificeerde vertrouwensdienstverlener’ gekregen. Portima heeft met PortiSign on Mobile als eerste in Europa een oplossing ontwikkeld voor de elektronische handtekening van verzekeringscontracten op smartphone.