De afgelopen maanden is het belang van een goed en betrouwbaar pensioen een echte hot topic geworden. Mensen hebben hun twijfels over de mogelijke nieuwe pensioenstelsels, ook het pensioen van 50 plussers is een druk besproken onderwerp Door de toenemende onzekerheid groeit bij velen het besef dat een stabiele en betrouwbare pensioenregeling van essentieel belang is.

Belgische situatie

In België is het wettelijk pensioen vrij laag: het gemiddeld wettelijk pensioen van een Belg is 1050 euro. De kloof met onze buurlanden is dan ook groot: tussen 11 tot 43 procent. Uit onderzoek in 2015 bleek dat een werknemer die exact even lang gewerkt heeft en exact even veel verdiend heeft, in Duitsland een wettelijk pensioen krijgen dat 11,66 procent hoger ligt dan in België. In Luxemburg loopt die "pensioenkloof" al op tot 41,96 procent, in Frankrijk zelfs tot 43 procent. Ook in Nederland liggen de wettelijke pensioen nog een stuk hoger. Het belang van de tweede (aanvullend pensioen) en derde pensioenpijler (pensioensparen) is dus groot in België.

Aanvullend pensioen

De tweede pensioenpijler of aanvullend pensioen kan uw werkgever voor u opbouwen. Als u zelfstandig bent, kan u dit zelf opbouwen tijdens uw loopbaan. Dit aanvullend pensioen krijgt u in één keer uitbetaald, als een kapitaal, of gespreid in de tijd, bv. als maandelijkse rente. Aanvullend pensioen bestaat onder verschillende vormen: uw werkgever kan een groepsverzekering voor zijn/haar werknemers aangaan, daarnaast is er vrij aanvullend pensioen (VAPZ) en individuele pensioentoezegging (IPT) voor zelfstandigen. Om het aanvullend pensioen op te bouwen, worden bijdragen gestort aan een pensioeninstelling. Dit kan een pensioenfonds of een verzekeringsonderneming (= groepsverzekering) zijn. Mensen veranderen tegenwoordig veel vaker van werkgever en dat heeft ook een impact op uw pensioenpakket. Het is belangrijk om dit goed op te volgen, uw verzekeringsmakelaar kan u hierbij helpen.

Er bestaan pensioenplannen van het type vaste prestaties en pensioenplannen van het type vaste bijdragen. Bij een pensioenplan van het type vaste prestaties staat op voorhand vast hoeveel u bij uw pensionering zal krijgen: het bedrag zal onder andere afhangen van het aantal jaren dat u gewerkt heeft en de hoogte van uw loon. Een andere optie is dat als basis een kapitaal wordt gebruikt dat gelijk is aan het bedrag van uw laatste maandwedde, vermenigvuldigd met uw aantal dienstjaren bij de werkgever. Het bedrag kan ook een jaarlijkse vergoeding (rente) zijn die gelijk is aan één procent van uw gemiddelde loon over heel uw loopbaan bij de werkgever, voor ieder jaar van die loopbaan. Bij een pensioenplan van het type vaste bijdragen liggen enkel de bijdragen vast die jaarlijks moeten worden gestort aan de pensioeninstelling. De betaalde bijdragen worden belegd en uw aanvullend pensioen is afhankelijk van de opbrengst van die belegging. Die opbrengst noemen we ook wel het rendement of de intrestvoet. Het aanvullend pensioen dat u uiteindelijk zal krijgen, is dus afhankelijk van het resultaat van de beleggingen, wat erg kan schommelen.

Pensioensparen

In de derde pijler bouwt u zelf op een fiscaal voordelige manier een aanvullend pensioen op. Dat gebeurt via pensioensparen, via een pensioenspaarfonds of pensioenspaarverzekering. Bij een pensioenspaarfonds is het rendement afhankelijk van de beurs. Dat kan een fiscaal voordeel opleveren tot 30 procent (+ gemeentebelasting). Via een pensioenspaarverzekering sparen is een veiligere optie, want daarbij is het rendement niet afhankelijk van de beurs: de verzekering levert een vast rendement op jaarlijkse basis en eventueel winstdeelname. Net als bij een pensioenspaarfonds kan u zo genieten van tot 30 procent fiscaal voordeel (+ gemeentebelasting).

Vierde pensioenpijler

Naast de klassieke formules, zoals pensioensparen, doen almaar meer Belgen zelf inspanningen voor een bijkomend pensioen. Dat is de vierde pensioenpijler. Die pijler kan evenveel vormen aannemen als er spaarformules zijn. Zo zijn er:

  • Spaarrekeningen, termijnrekeningen, kasbonnen
  • Roerende waarden: aandelen en obligaties, maar ook ingewikkeldere producten zoals opties, warrants, swaps…
  • Beleggingsfondsen: beveks, sicafi, enz.
  • Levensverzekeringen tak-21 (gegarandeerd kapitaal) of tak-23 (niet-gegarandeerd kapitaal)

De juiste verzekeringsformule vinden is maatwerk

Door de vele uiteenlopende producten en het diverse landschap aan verzekeraars is het als consument vaak heel moeilijk om de juiste producten te vinden. Een verzekeringsmakelaar kan daarom helpen en een oplossing op maat voor u opstellen. De verzekeringsmakelaar houdt rekening met tal van factoren, zoals bijvoorbeeld het statuut van de klant- werknemer, zelfstandige met een vennootschap of natuurlijk persoon. Daarnaast maakt een verzekeringsmakelaar ook steeds een uitgebreide risicoanalyse en houdt hij rekening met potentiële toekomstige risicofactoren (vb. overlijden, werkongeschiktheid). Er wordt ook rekening gehouden met persoonlijke voorkeuren: werkt u liever wat langer voor extra pensioen? Of verkiest u om vroeg op pensioen te gaan? Een verzekeringsmakelaar zorgt er ten slotte ook voor dat u maximaal fiscaal voordeel kan halen uit uw verzekeringspakket.