Technologische ontwikkelingen en een gewijzigde mentaliteit hebben het mobiliteitslandschap vandaag volledig gewijzigd. De eigen auto blijft in de garage ten voordele van de elektrische fiets, het hoverboard en groepsinitiatieven zoals carpoolen. Nieuwe toepassingen maken het mogelijk een auto te reserveren voor één dag, of om een wagen te delen voor de duur van een bepaald traject. Fietsen zijn voorzien van de nieuwste technologische snufjes en rijden gemakkelijker dan ooit.

Al die evoluties doen echter een nieuwe vraag rijzen: wat met de verzekeringen? Alternatieve vervoersmiddelen vereisen een specifieke verzekeringsoplossing in functie van hun maximumsnelheid, hun vermogen of naargelang het feit of ze autonoom kunnen rijden.

Hoverboard

  • Een hoverboard dat maximaal 18km/u rijdt vereist een bijkomstige dekking, zoals een BA Familiale. 
  • Een hoveboard dat tussen 18km/u en 25km/u rijdt moet ingeschreven worden bij de DIV en heeft een BA autoverzekering nodig om op de openbare weg te rijden. 
  • Bestuurders van een hoverboard dat meer dan 25km/u rijdt, moeten ook een helm en rijbewijs hebben.

Elektrische fiets

Vandaag worden elektrische fietsen steeds populairder en ze worden ook steeds krachtiger.

  • Meestal volstaat de BA Familiale om op de openbare weg te rijden, enkel voor elektrische fietsen die autonoom kunnen rijden volstaat dat niet. 
  • Wanneer de BA Familiale niet volstaat moet u een BA Motorrijtuigen voorzien. Bovendien is voor bepaalde types elektrische fietsen – bijvoorbeeld de speed pedelec –  een nummerplaat nodig. Daarbij is dan ook het  dragen van een helm verplicht én moet de bestuurder beschikken over een geldig rijbewijs en groene kaart. Dat is het geval wanneer u op de openbare weg rijdt met een gemotoriseerd voertuig met een maximale snelheid van 25 km/u of minder, met een vermogen minder dan of gelijk aan 1000 W, met een autonome motor. Dit geldt ook voor voertuigen met een maximumsnelheid van minder dan of gelijk aan 45 km/u en een vermogen van minder dan of gelijk aan 4000W, met autonome motor.

Opgelet! Het is ook belangrijk om te vermelden of gezinsleden – zoals uw kind of partner – gebruik zullen maken van uw voertuig. Het is daarbij belangrijk om ook na te gaan of zij wel voldoen aan de vereiste voorwaarden om met het voertuig te rijden – en of ze dus onder de verzekeringswaarborg van de af te sluiten verzekering vallen. Om problemen te vermijden raadpleegt u het best uw verzekeringsmakelaar. Hij of zij kan u de juiste informatie op maat bezorgen.

Delen van verzekeringen?

De uitwisseling van diensten en de opkomst van nieuwe technologieën hebben een economie van ‚delen‘ doen ontstaan. Eigendom is niet langer een must – zolang men maar toegang heeft tot een bepaalde  dienst. Die evolutie treft alle sectoren, ook die van de mobiliteit : Blablacar, Zipcar, Cambio, DriveNow, Uber, etc.

Hoe zit het met de verzekeringen? Verzekeraars volgen voorgaande evoluties alvast van nabij op, zodat ze oplossingen kunnen voorstellen die aangepast zijn aan de nieuwe consumptiepatronen. Sommige verzekeraars bieden inmiddels reeds producten aan die rekening houden met deze nieuwe mobiliteitsvormen.

Toch is het belangrijk u goed te informeren om altijd gedekt te zijn, welke keuzes u ook maakt. Ook hier is uw makelaar de geschikte persoon om meer duidelijkheid te verschaffen.