29 jun 2022

Jazeker. Om de 11 seconden is er wereldwijd een cyberaanval. In België is het om de 17 seconden. De vraag is al langer niet meer:’ hoe de groot is het risico dat mijn bedrijf slachtoffer wordt’, maar eerder  ‘wanneer’ wordt mijn bedrijf slachtoffer.

Veel bedrijven beschouwen zichzelf niet als ‘online’ en denken daarom dat ze geen cyberverzekering nodig hebben. Niettemin blijkt dat omzeggens alle bedrijven (94% om precies te zijn) online diensten gebruiken: het verzenden van e-mails, gebruik van bankdiensten, online opzoekingen door de medewerkers… met andere woorden, iedereen is blootgesteld aan cyberrisico’s.

Cijfers liegen niet. In 2021 had 42% van de Belgische bedrijven te maken met één of andere cyberaanval. Meer dan twee op drie van hen werden twee of meer keren getroffen, en bijna één op vijf kreeg meer dan 15 aanvallen te verduren. Met andere woorden de kans dat ook jouw onderneming de dans ontspringt is bijzonder klein...quasi nul eigenlijk.

Daarenboven zijn menselijke fouten één van de grootste oorzaken van een cyberaanval. Volgens een studie van  Willis Towers Watson enkele jaren geleden blijkt dat menselijke fouten in 90% van de gevallen de oorzaak waren van datalekclaims binnen organisaties. Cyberaanvallen worden in 66% van alle gevallen veroorzaakt door nalatigheid en kwaadwilligheid van werknemers.

Standaardverzekeringen bieden geen bescherming

Twee voorbeelden

  • Zo dekt de verzekering beroepsaansprakelijkheid (BA-uitbating) de schade geleden door een klant/derde partij die de kwaliteit van de dienstverlening betwist, maar het dekt geen schade die verband houdt met een cyberaanval op het bedrijf.
     
  • De verzekering alle risico’s informatica dekt enkel materiële schade en de gevolgen daarvan voor de IT-apparatuur, maar het dekt geen verlies van gegevens, openbaarmaking van gevoelige informatie, enzovoort.

Onze plicht om op de gevaren van een cyberaanval te wijzen

Als verzekeringsmakelaar is het onze plicht om je op de gevaren van een cyberaanval te wijzen. Bij een cyberaanval komt het er vooral op neer je goed te laten omringen door specialisten, want een cyberaanval kan je hélaas niet alleen vermijden noch oplossen. Deze specialisten zijn onmisbaar om snel op te treden en de gevolgen van een aanval zo klein mogelijk te houden.

En de impact van een cyberaanval kan zeer groot zijn. Voor je bedrijf, voor je klanten… met schadeclaims die honderdduizenden euro’s kunnen kosten. Daarom worden de gespecialiseerde cyberverzekeraars ook selectiever in aanvaarding van het risico. Voor grote bedrijven – we spreken hier over omzetten van meer dan 50 miljoen euro – verhogen de premies aanzienlijk en worden er specifieke voorwaarden gesteld voor bepaalde dekkingen of worden de risico’s niet meer langer meer aanvaard.

Voor zelfstandigen en kleine ondernemingen zitten we nog niet in deze situatie, maar hier dringt de tijd. “Wat nu nog mogelijk is, is misschien binnen vijf jaar niet meer mogelijk”, horen we bij deze gespecialiseerde verzekeringsmaatschappijen.

Een cyberverzekering afsluiten is immers vooraf grondig je huiswerk maken. Zonder een inschatting van de belangrijkste risico's is het onmogelijk te bepalen welk type schade het meest moet worden gedekt door een cyberverzekering. Houd er bovendien rekening mee dat het proces om te onderhandelen en de meest geschikte cyberverzekering te selecteren toch wat tijd vraagt. Aarzel dus niet om contact op te nemen met je verzekeringsmakelaar.

Bron: Nextmove