13 Mar 2020

Als je schade aanricht bij je buren dan wordt deze meestal vergoed door je familiale of brandverzekering. Heb je hierover vragen? Je verzekeringsmakelaar geeft er tekst en uitleg over en hij zorgt er voor dat je correct verzekerd bent.

Weet je voor welke schades bij je buren je verzekeringen kunnen tussenkomen? Enkele situaties maken het je alvast duidelijk.

Familiale verzekering

  • Je kind trapt de ruit in van je buur
  • Je hond richt schade aan de omheining van je buur
  • Je hond bijt het kleinkind van je buur
  • Je dochter of zoon babysit sporadisch bij je buur en veroorzaakt er schade
  • Je leent een voorwerp van je buur en door jouw fout is er schade aan het voorwerp. In de familiale verzekering bestaat er bij sommige maatschappijen een extra-waarborg die deze schade vergoedt.  
  • Je zoon of dochter is op kot en richt schade aan de goederen van kotgenoot.

Brandverzekering

  • Je boom valt op de omheining of het dak van je buur. De waarborg BA-gebouw in je brandverzekering zal tussenkomen. Ook voor de opruimingskosten.

En wat als je de auto van je buur leent...

In dit geval zal de BA-autoverzekering van je buur tussenkomen als je schade aanricht aan derden. Wanneer er schade is aan het voertuig zelf, zal zijn omniumverzekering tussenkomen als hij er één heeft. Is dit niet het geval, dan zal je zelf moeten opdraaien voor de kosten. 

Een tip: vergeet de dienstbodenpolis niet!

Doe je soms een beroep op je buurman om klusjes op te knappen in je woning of in de tuin te werken. Of op je buurmeisje of- jongen om te komen babysitten? Dan sluit je best een dienstbodenverzekering af.  Deze verzekering dekt de schade bij de babysitter of de tuinman als gevolg van een ongeval tijdens het werk en als gevolg van een ongeval op weg naar of van uw woning. Ze vergoedt het loonverlies bij tijdelijke ongeschiktheid, een rente-uitkering bij definitieve arbeidsongeschiktheid of overlijden als gevolg van het ongeval, evenals de medische kosten.

Ingeval er geen verzekering voor deze tuinman of babysitter afgesloten is, zal Fedris, het vroegere Fonds van Arbeidsongevallen, eerst aan het slachtoffer betalen maar daarna wel verhalen op diegene die de tuinman of babysit tewerkgesteld heeft. En dat kan een zeer dure zaak worden.

Neem alvast contact op met je verzekeringsmakelaar voor meer info. Beter een goede buur dan een verre vriend.