30 jan 2023

In snel veranderende tijden loont het als onderneming de moeite om een rechtsbijstandverzekering af te sluiten en niet te wachten op een mogelijk juridisch geschil. Gebruik hiervoor de ervaring van de verzekeringsmakelaar. Hij is ook een ondernemer en kent goed de gevaren en risico’s en weet waarmee je onderneming kan geconfronteerd worden.

En de gevaren zitten hier vaak in een klein hoekje, zoals men het in de volksmond zegt. Denk maar aan:

  • Contractuele geschillen met een klant of een werknemer;
  • Geschillen op vlak van sociaal, administratief en fiscaal recht;
  • Geschillen op vlak van de GDPR-wetgeving;
  • Bijstand bij recuperatie van achterstallige facturen;
  • De veranderende mobiliteit;
  • Fraude op e-commerce;
  • Enzovoort.

Meer dan gerechts- en advocaatkosten

Weet je dat bijna vier op vijf van de juridische conflicten niet voor de rechtbank komen? Door advies te verlenen en door te onderhandelen met de tegenpartij in een juridisch conflict vermijdt de rechtsbijstandsverzekeraar dure advocaatkosten en tijdrovende procedures.

Met andere woorden, de rechtsbijstandverzekering doet uiteindelijk veel meer dan het terugbetalen van de kosten (gerechtskosten, expertisekosten en de erelonen aan advocaten), die een onderneming moet maken als het verwikkeld geraakt in een juridisch geschil.

Daarnaast en evenzeer belangrijk biedt de rechtsbijstandverzekeraar ook juridische diensten, die er moeten voor zorgen dat het conflict niet voor de rechtbank komt. Een procedure voor de rechtbank sleept lang aan en in de meeste gevallen blijft er een ontgoochelde verliezer achter.

Een rechtsbijstandverzekering is maatwerk

Als ondernemer ben je doorgaans niet voldoende verzekerd voor juridische geschillen als je in je auto- of brandverzekering een rechtsbijstandsverzekering afsluit omdat bij deze verzekeringen de tussenkomsten zich beperken tot geschillen die een verband hebben met de hoofdwaarborg (gebouw of auto).

Daarom is het een goed idee om een verzekering af te sluiten bij een gespecialiseerde verzekeringsmaatschappij. Samen met je makelaar kan een verzekering op maat van de onderneming afgesloten worden. Ze bepalen dan samen voor welke juridische geschillen er een dekking moet zijn, alsook de tussenkomstdrempels van de verschillende waarborgen. Op die manier is je onderneming goed en correct verzekerd tegen een betaalbare premie. Ook bij een geschil of een aanleiding tot een geschil doe je er goed aan om je verzekeringsmakelaar te contacteren. Hij leidt het dossier in goede banen zodat lange procedures vermeden worden.

Rechtsbijstand is maatwerk en vraagt vakkennis. Het is dan ook niet te verwonderen 3 op de 4 ondernemingen beroep doen op een verzekeringsmakelaar voor hun rechtsbijstandverzekering.

Beluister ook onze podcast "Ben ik goed juridisch beschermd of simpelweg gewoon beschermd?" en ontmoet onze host Maite Goossens en verschillende experts die uitleggen wanneer rechtsbijstand al dan niet nodig is en u voorzien van tips om juridische problemen te vermijden. Het zal u tijd en geld besparen!