13 nov 2023

Risicomanagement is het juist inschatten welke bedreigingen er zijn voor de onderneming en de ondernemer zelf en hoe die risico’s tot een minimum kunnen worden herleid. En dat begint met een goede risicoanalyse.

Met andere woorden, ons kantoor maakt een inventaris op van de mogelijke risico’s. We stellen de juiste vragen en omschrijven in de details de mogelijke risico’s. 

Het is inderdaad goed om als onderneming en ondernemer toch even stil te staan bij deze ‘ongewenste gebeurtenissen’ of risico’s.  Want zelfs een kleine ongewenste gebeurtenis kan een kettingreactie veroorzaken die desastreus kan zijn voor de onderneming.

Deze risico’s kunnen een financiële impact (verlies van geld) en een juridische impact (voorbeeld veroordelingen, boetes, enz …) hebben of kunnen een invloed hebben op de continuïteit van de bedrijfsactiviteiten.

We nemen een bouwbedrijf als voorbeeld:

  • Als bouwbedrijf ben je afhankelijk voor een aantal taken van een onderaannemer, wat als deze failliet gaat of voor een concurrent gaat werken;
  • Wat als je hijskraan stuk gaat in het midden van een project net als je aan de bovenverdiepingen moet starten;
  • Een van je beste en bijna onmisbare werknemers heeft een ongeval en is voor maanden onbeschikbaar.

Het begin dus met een goede analyse. Een kwetsbaarheidsheidsanalyse, noemen de experts dit. Samen met de partnermaatschappijen volgt de verzekeringsmakelaar een stappenplan met 3 fases, waar ook de ‘preventie’ aan bod komt. Preventie is vooral gekend bij arbeidsongevallen, waar de werkgever verplicht is om een preventieplan op te stellen. Maar preventiemaatregelen bestaan ook op het vlak van cyber, mobiliteit, welzijn op de werkvloer (vermijden van een burn-out bijvoorbeeld).

Juiste verzekeringen tegen de juiste prijs

Eén keer deze analyse gemaakt werd (de eerste fase), kan de verzekeringsmakelaar de markt consulteren op zoek naar de juiste verzekeringsoplossingen tegen de juiste prijs zonder dat men oog verliest voor nieuwe risico’s.  Na de analyse fase, is dit de tweede fase. In deze fase is het ook belangrijk om je onderneming te wijzen wat niet-verzekerbaar is.

Permanente opvolging

De derde en de slotfase is dan de opvolgingsfase.  In deze fase volgt de verzekeringsmakelaar bijvoorbeeld op:

  • De schadedossiers 
  • De aankoop van auto – bedrijfsgoederen
  • De aanwerving van personeel
  • De uitbreiding van de activiteiten
  • ...

De verzekeringsmakelaar voorziet hiervoor vaste momenten.

Daarmee is de cirkel rond en kan je als ondernemer op de beide oren slapen.  Op www.makelaarinverekeringen.be vind je onder de rubriek podcasts meer uitleg over het risicomanagement.

Beluister ook onze podcast "Mijn verzekeringsmakelaar helpt me mijn ondernemingsrisico's te beheren", in deze vierde podcast ontmoeten Maite Goossens en Erik Weekers (FVF) verschillende experts die met ons praten over risico's in ondernemingen.