Onweders, overstromingen, storm- en hagelschades … Het gebeurt meer en meer. Gelukkig zijn deze waarborgen verplicht opgenomen in de brandverzekering. Dat bespaart al veel materiële leed Maar er is een verschil tussen verzekerd en goed verzekerd zijn. Juist daar maakt je verzekeringsmakelaar het verschil.

En dit gebeurt al bij het afsluiten van het verzekeringscontract, het opvolgen ervan tot het regelen van een schadegeval.

Hoewel de ‘natuurrampen’ verplicht opgenomen zijn in de brandverzekering, zijn er toch wat verschillen tussen de verzekeringsmaatschappijen. Zijn de tuinmeubelen al dan niet gedekt? Of wat met de schade aan het zwembad? In welke mate zijn de zonnepanelen gedekt? Bij wateroverlast, in welke mate zijn de goederen in de kelder verzekerd? Voor welk kapitaal moet het gebouw en  en de inhoud verzekerd worden? In functie van je situatie stelt je verzekeringsmakelaar de juiste verzekering met de juiste dekkingen voor. Dit geldt ook wanneer het risico in de loop van de tijd wijzigt. Je bouwt een tuinhuis of installeert een zwembad en zonder dat je het beseft, is het risico gewijzigd en moet er eventueel een aanpassing gebeuren in de brandverzekeringspolis.

Bij schadegeval maakt je verzekeringsmakelaar dan weer het verschil door als het ware een ‘sherpa’ te spelen in de aangifte, de opvolging en de regeling van het schadegeval. Een telefoontje naar je makelaar is bij een stormschade dikwijls al voldoende om het dossier in gang te zetten. Je kan je makelaar natuurlijk wel helpen om foto’s te nemen van de beschadigde goederen, de facturen ervan op te zoeken en als ‘een goede huisvader’ voorzorgsmaatregelen te nemen om meer schade te vermijden. We denken bijvoorbeeld aan het bedekken met plastiek van beschadigde ruiten.

Je makelaar waakt over de regeling van de schade en zal in bepaalde gevallen je aanraden om een tegenexpert aan te stellen wanneer blijkt dat de schaderegeling niet voldoende is. Je verzekeringsmakelaar is onafhankelijk en is niet in loondienst bij een verzekeringsmaatschappij.

Ook andere verzekeringen komen tussen…

Het is niet enkel de brandverzekering die tussenkomt bij schade ten gevolge van onweders.

In sommige gevallen zal je familiale verzekering tussenkomen wanneer bijvoorbeeld pannen van je dak schade aanrichten bij de buren. In dit geval zal de brandverzekering in de eerste plaats tussenkomen en nadien verhaal plegen op je familiale verzekering.

Is er bijvoorbeeld hagelschade aan je voertuig, dan zal je omniumverzekering tussenkomen. Veroorzaakt een storm bijvoorbeeld een verkeersongeval en is er een lichamelijke schade, dan komt de verkeersongevallenpolis tussen.

Wat met de auto op de oprit of in de garage?

De auto is niet verzekerd in de brandverzekering. Stel dat je geen (mini)omniumverzekering hebt, dan kan je de waarborg ‘gestald voertuig’ onderschrijven. Dat is een kleine bijpremie en in dit geval is je auto gedekt wanneer hij in de garage of op de oprit staat.

Enkele tips om de afhandeling van het dossier te versnellen.

  • Zo vlug mogelijk contact opnemen met je verzekeringsmakelaar zodat hij een schadedossier kan openen en een bezoek van een expert kan plannen.
  • Zorgen dat de schade niet erger wordt door bijvoorbeeld het afdekken van een kapotte koepel of het voorlopig dichten van een stukgeslagen raam.
  • In afwachting van de komst van de expert of je makelaars foto’s maken van de schade, een lijst opmaken van de schades, aankoopfacturen verzamelen, enzovoort…
  • Nagaan bij je huurders of er schade is. Indien ja, aan hen vragen om foto’s te maken van de schade en de nodige maatregelen te nemen zodat de schade niet erger wordt.
  • Ingeval van schade aan het gebouw veroorzaakt door derden (bv. pannen van de gebuur vallen op je veranda) is het goed dat dat je de gegevens van je buur doorgeeft aan je verzekeringsmakelaar.