21 feb 2023

Dat komt omdat omzeggens alle verzekeringsmaatschappijen de ABX-index volgen. ABEX staat voor Association Belge des Experts of Vereniging van Belgische Experten. Deze vereniging houdt de prijzen van bouwmaterialen en de uurlonen van bouwvakkers bij. Op basis daarvan wordt twee keer per jaar een gemiddelde prijsevolutie voor het hele land berekend. Een keer in mei en een tweede keer in november.

Door de stijgende kostprijs van bouwmaterialen en de hogere loonkosten is de ABEX-index gestegen tot 1004 punten.  Dat is 10,82% meer dan de 906 punten in januari 2022. Dat wil zeggen dat je ook in die mate een verhoging van je verzekeringspremie mag verwachten, zonder eventuele andere indexaties die brandverzekeraars bovenop de ABEX-index toepassen. Zoals in de andere sectoren, kan je hier ook een jaarlijkse indexatie verwachten. Dat verschilt van maatschappij tot maatschappij. Voor meer info hierover, contacteer je verzekeringsmakelaar.

De toepassing van de ABEX-index laat de verzekeringsmaatschappij toe om bij schade aan het gebouw (voor eigenaars) en/of de inboedel de vergoeding in nieuwwaarde uit te betalen op voorwaarde dat er geen onderverzekering toe.

Voorbeeld

Een storm veroorzaakt schade aan het 20-jarige en normaal onderhouden dak van je woning. Het dak vertoont een reële slijtage van 15%. De herstellingsfactuur bedraagt € 2000. De verzekeringsmaatschappij betaalt € 2000 aan de eigenaar, zonder rekening te houden met de slijtage.

Nieuwwaarde versus werkelijke waarde

Bij de andere verzekeringen, zoals de BA-auto en familiale verzekering, …, bestaat zo’n sectorindex niet. Elke maatschappij bepaalt haar indexatie in functie van de kosten (bv. werkingskosten) en schadestatistieken. 

Een groot verschil tussen de brandverzekering en de auto- of familiale verzekering is de vergoedingsswijze. Bij brandschade aan het gebouw (enkel voor eigenaars) en aan de inboedel (voor eigenaars en huurders) wordt er vergoed in nieuwwaarde, in de auto of familiale verzekering in werkelijke waarde. Dat wil zeggen de aankoopwaarde min de slijtage. Bij de omniumverzekering vertrekt men bijvoorbeeld van de cataloguswaarde die na een periode maandelijks met een bepaald percentage afgeschreven wordt. Dat is ook een reden waarom de premies van de brandverzekering meer stijgen dan die van de andere verzekeringen.

Brandverzekering is woningverzekering

Daarbij komt ook de evolutie van waarborgen in de brandverzekering. De brandverzekering wordt steeds meer een woningverzekering met uitgebreide waarborgen en vaak bijkomende betalende opties, zoals een verzekering tegen diefstel na inbraak in de woning, schade aan de tuin met alles wat zich in en op de tuin bevindt, schade aan het zwembad…. Steeds meer verzekerden kiezen voor deze opties wat uiteraard ook de brandverzekering duurder maakt. Het aanbieden van uitgebreide waarborgen zorgt er tevens voor dat er meer schadevallen zijn met vergoedingen in nieuwwaarde, wat de totale schadelast groter maakt.