Bij een schadegeval kunnen belangenconflicten ontstaan tussen een verzekeraar en de verzekeringsnemer. Elk distributiekanaal gaat daar anders mee om.

Slechts 1,8% van het totale aantal klachten in 2006 was gericht tegen een van de 2200 erkende makelaars in verzekeringen. Dankzij het nauwe contact met de verzekerde vinden beide partijen voor de meeste conflicten samen een oplossing. De makelaar is onafhankelijk van de verzekeringsmaatschappijen en dat garandeert zijn loyaliteit t.o.v. zijn klanten. Bij een schadegeval betekent de klant immers nooit een kost, integendeel.

Een agent vertegenwoordigt één enkele maatschappij. Bij een schadegeval speelt hij de rol van bemiddelaar tussen die maatschappij en zijn klant, waarmee hij een goede verstandhouding heeft. De afhandeling van de dossiers om tot een vergelijk te komen wordt daardoor sterk vereenvoudigd, maar de agent blijft wel afhankelijk van de maatschappij waarvoor hij werkt.

Directe verzekeraars zijn maatschappijen die hun verzekeringscontracten rechtstreeks verkopen, vaak telefonisch of via het internet. Eenvoudige schadegevallen kunnen vaak vrij efficiënt geregeld worden, maar door de afwezigheid van een tussenpersoon staat de klant er alleen voor bij een eventueel conflict met de verzekeringsmaatschappij.

De meeste banken verkopen verzekeringen via hun netwerk van bankkantoren. Bij een conflict blijft het bankpersoneel uiteraard vertegenwoordiger van de maatschappij waarvoor ze werken.