In België waakt de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) over de activiteiten van de verzekeringsmaatschappijen en tussenpersonen in België. Zo ben je als consument wettelijk beschermd. Alle verzekeringstussenpersonen die in België actief zijn, moeten aan een aantal voorwaarden voldoen.

  • Je Makelaar moet de vereiste beroepskennis bezitten en een voldoende financiële draagkracht kunnen waarborgen.
  • Hij moet geschiktheid en professionele betrouwbaarheid garanderen.
  • Hij moet de risico’s voor beroepsaansprakelijkheid verzekerd hebben.
  • Hij mag niet deelnemen aan de promotie, de sluiting en de uitvoering van verzekeringsovereenkomsten die strijdig zijn met de wettelijke en reglementaire bepalingen van het Belgisch recht die van algemeen belang zijn, wanneer het gaat om verzekeringsovereenkomsten gesloten met een niet in België toegelaten verzekeringsonderneming.
  • Hij mag handelen met toegelaten en gemachtigde ondernemingen in toepassing van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle van de verzekeringsondernemingen.
  • De FSMA mag een jaarlijks inschrijvingsrecht bepalen.