Inbraakpreventie

Door enkele simpele voorzorgsmaatregelen te nemen, maak je het mogelijke dieven een stuk moeilijker om in je huis in te breken. Wij geven je graag een aantal tips om je te wapenen tegen ongewenste indringers.

Diefstalpreventie

 • Sluit je buitendeuren en ramen, ook al ga je maar heel eventjes weg.
 • Heb je een hek of een poort die de toegang tot uw woning afzet? Sluit die dan met een hangslot wanneer je weggaat.
 • Laat je sleutels nooit op een deur of een raam steken.
 • Laat je sleutels niet in je woning of auto rondslingeren. Verberg ze op een plaats waar bezoekers ze niet kunnen zien.
 • Hang geen kaartje met je naam en adres aan de sleutelring.
 • Verstop je sleutels niet op de gekende plaatsen, zoals onder de deurmat, in of achter een bloempot enzovoort.

Homesitting

 • Verwittig familie, vrienden en buren als je gedurende een lange periode niet thuis bent (bv. omwille van vakantie, ziekenhuisopname…).
 • Vraag aan een vertrouwenspersoon om je brievenbus leeg te maken, de rolluiken regelmatig op te trekken en neer te laten, het gras te maaien …
 • Vraag aan de politie om een oogje in het zeil te houden tijdens je afwezigheid.
 • Hang geen bericht aan je deur en spreek geen boodschap in op je antwoordapparaat om te melden dat je afwezig bent.
 • Plaats een tijdschakelaar om verschillende ruimtes in je woning op willekeurige tijdstippen te verlichten.
 • Vermeld niet op Facebook of andere sociale media dat je afwezig bent.
 • Schakel telefonische oproepen in de mate van het mogelijke door naar je gsm of naar een kennis.

Diefstal voorkomen

 • Zorg er, indien mogelijk, voor dat je woning niet volledig omheind is door muren, hagen en struiken. Zij kunnen een schuilplaats bieden aan dieven. Je buren kunnen je woning gemakkelijker in de gaten houden als deze goed zichtbaar is.
 • Jouw ramen zijn geen vitrines. Doe je gordijnen dicht. Zo zorg je ervoor dat voorbijgangers je waardevolle voorwerpen niet kunnen zien.

Een inbraak vermijden

 • Laat buiten geen ladders of andere hulpmiddelen rondslingeren. Verstop deze voorwerpen in de garage of het tuinhuisje en sluit deze bergplaats goed af.
 • Verberg je waardevolle voorwerpen goed of bewaar ze veilig in een bankkluis. Je kunt de aankoop van een vloer- of wandkluis overwegen als je dure voorwerpen thuis wilt bewaren.
 • Geld, cheques, bankkaarten en juwelen bewaar je beter niet allemaal op dezelfde plaats. Verberg ze op verschillende plaatsen die niet voor de hand liggen.

Diefstalpreventie

Volgens officiële politierapporten staakt 85% van de dieven zijn poging om in te breken als zij er na drie minuten nog niet in geslaagd zijn om een woning binnen te dringen. Het I3-label is een label voor de inbraakweerstand van gevelelementen (deuren, ramen en sloten) en garandeert een drie minuten durende inbraakweerstand.

Het doel van het I3-label is om particulieren deuren, ramen en sloten ter beschikking te stellen die betaalbaar zijn en om de bouwkundige beveiliging van woningen fors te verbeteren.

Pas als de gevelelementen aan een aantal strikte normen voldoen, worden ze door een laboratorium met het I3-label beloond.

Huisalarm

Een elektronisch alarmsysteem heeft vooral een ontradend effect. Een poging tot inbraak gaat niet onopgemerkt voorbij wanneer de alarmbel rinkelt. Bovendien werkt het als afschrikmiddel voor dieven.

Er bestaat een onderscheid tussen perimetrische beveiliging (van deuren en/of ramen) en volumetrische beveiliging (waarbij elke beweging in een hele ruimte gedetecteerd wordt). In beide gevallen zijn de detectoren aangesloten op een meldkastje. Als het systeem een inbraak vaststelt, brengt het een geluidssignaal voort (binnen- en buitensirene) en/of stuurt het een extern signaal naar een centrale meldkamer.

Het INCERT-label garandeert de kwaliteit van de alarmsystemen en de installatie ervan. De kwaliteitsnormen voor het INCERT-label zijn strenger dan de wettelijke eisen voor alarmsystemen.

Elke alarminstallatie moet hoe dan ook aan een aantal wettelijke verplichtingen voldoen om een zekere kwaliteit te waarborgen. Zo moet de installateur je een ‘gebruikersboekje’ overhandigen dat conform het wettelijke model is, moet je het alarmsysteem binnen de vijf dagen aangeven bij de korpschef van de lokale politie, en moet je een onderhoudscontract sluiten met een beveiligingsonderneming...

Wat doen na een inbraak?

In geval van diefstal moet je kunnen bewijzen dat er bij je is ingebroken. Het volstaat niet om te verklaren dat er voorwerpen verdwenen zijn. Daarom moet je kunnen aantonen dat de gestolen voorwerpen daadwerkelijk van jou waren. Je moet ook de waarde van die voorwerpen op de dag van de diefstal meedelen.

Daarom heb je er alle belang bij om nu al een dossier samen te stellen. Hou een lijst bij van je waardevolle voorwerpen, met vermelding van het merk, het type, de aankoopdatum en de aankoopwaarde en vul die lijst indien nodig aan. Zo vermijd je een pak stress als je een eventuele inbraak moet aangeven bij je verzekeraar. Bewaar dus steeds de aankoopfactuur van waardevolle voorwerpen, het certificaat van waarborg en echtheid, foto’s, een notariële akte met de inventaris van geërfde voorwerpen... Zo kun je steeds het bestaan en de waarde van verdwenen goederen aantonen.

 • Laat de politie een proces-verbaal opstellen en vraag een ontvangstbewijs van de aangifte.
 • Verwittig je verzekeringsonderneming zo snel mogelijk. Bezorg het ontvangstbewijs aan de verzekeraar. Bezorg hem een lijst van de gestolen voorwerpen, met indien mogelijk ook een raming van de waarde en een gedetailleerde beschrijving van de schade aan de woning.
 • Neem alle redelijke maatregelen om een tweede inbraak te vermijden. Vervang bijvoorbeeld het gekraakte slot.
 • Hou alle bewijsstukken i.v.m. de inbraak bij voor je verzekeraar (bv. gekraakt slot, bestekken van dringende herstellingen).