Ba

Langzame voertuigen, zoals rolstoelen maar ook rolschaatsen, skateboards, segways, scootmobiels… vallen onder de categorie ‘voortbewegingstoestellen’. Als personen met een handicap zich met een elektrische rolstoel op de openbare weg of op een publieke plaats begeven, zijn ze verplicht om een BA-autoverzekering af te sluiten.

De categorie ‘voortbewegingstoestellen’ wordt opgedeeld in twee subcategorieën. 

  • Niet-gemotoriseerde voortbewegingstoestellen zijn voertuigen die niet uitgerust zijn met een motor en geen rijwiel zijn (fiets, drie- of vierwieler, handbike). De gebruiker beweegt het toestel door spierkracht in te zetten. Er bestaat geen maximumsnelheid. Bv. rolstoelen die worden aangedreven door een persoon met beperkte mobiliteit. 
  • Gemotoriseerde voortbewegingstoestellen zijn motorvoertuigen met twee of meer wielen. Hun maximumsnelheid is vastgelegd op 18 km/u. Bv. elektrische rolstoelen, elektrische scooters. 

Gebruikers van deze toestellen moeten volgens het KB de regels van twee bestaande categorieën van weggebruikers volgen. Als het toestel enkel stapvoets kan rijden, moet de gebruiker de regels voor voetgangers volgen. Kan het toestel sneller rijden, dan moet de gebruikers de regels voor fietsers volgen.

Is de BA-autoverzekering verplicht voor voortbewegingstoestellen?

De algemene regel stelt dat elk voertuig met een motor een motorvoertuigverzekering moet hebben. Niet-gemotoriseerde voortbewegingstoestellen moeten dus geen verplichte BA-autoverzekering aangaan. Het is wel aangeraden om een familiale verzekering af te sluiten.

Gemotoriseerde voortbewegingstoestellen worden door de wet als motorvoertuigen beschouwd. Gebruikers moeten dus een BA-autoverzekering afsluiten om te kunnen deelnemen aan het verkeer, met afgifte van de verplichte groene kaart. Ze mogen zich dan op de openbare weg begeven, en op terreinen die toegankelijk zijn voor het publiek en op terreinen die slechts toegankelijk zijn voor een beperkt aantal personen.

Een familiale verzekering kan ook volstaan, als ze uitdrukkelijk dekking verleent volgens de wet van 21 november 1989 en een groene kaart aflevert.

Opmerking: Er bestaat flink wat discussie over de wetgeving rond de verplichte BA-autoverzekering voor deze categorie. Het is mogelijk dat de wet in de toekomst genuanceerd wordt. In dat geval zullen wij dit uitdrukkelijk vermelden op deze pagina’s.

Een elektrische rolstoel valt duidelijk onder de categorie van gemotoriseerde voortbewegingstoestellen en moet dus verzekerd zijn volgens de hierboven aangegeven voorwaarden. Gebruikers van gemotoriseerde voertuigen hoeven niet over een rijbewijs te beschikken.