Iedereen is wel eens vrijwilliger. Of je je nu in een bepaalde vereniging of organisatie engageert of jouw buren uit de nood helpt door op hun kinderen te passen. Maar ook dan kunnen ongelukken gebeuren. Het is dus van groot belang om voldoende verzekerd te zijn. Bepaalde organisaties zijn verplicht om een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid af te sluiten voor hun vrijwilligers. In dat geval wordt niet de vrijwilliger, maar de organisatie aansprakelijk gesteld, behalve bij een licht repetitieve fout, een zware fout of bedrog van de vrijwilliger. Als de vrijwilliger onafhankelijk van een organisatie werkt, blijft hij bij een ongeluk uiteraard wel zelf aansprakelijk.

Of een verzekering voor vrijwilligers verplicht is, hangt af van de organisatie of de context waarin de vrijwilliger werkt.

  • Organisaties die aansprakelijk zijn voor de fouten van hun vrijwilligers, zijn verplicht om zelf een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid af te sluiten voor hun vrijwilligers. Het gaat dan om de publieke en private rechtspersonen zonder winstgevend doel (vzw, OCMW ...), de feitelijke verenigingen die een of meerdere personen tewerkstellen met een arbeidsovereenkomst en de feitelijke verenigingen die omwille van hun specifieke verbondenheid kunnen worden beschouwd als een afdeling van de twee hierboven genoemde types (bv. een jeugdherberg of een bij een federatie aangesloten sportclub).
  • Organisaties die niet aansprakelijk zijn voor de fouten van hun vrijwilligers, zijn niet verplicht om een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid af te sluiten, maar we raden het wel aan. Het gaat om feitelijke verenigingen zonder personeel en/of afdelingen. De vrijwilligers zelf sluiten beter een familiale polis (BA familiale) af.
  • Vrijwilligers die niet in verband staan met een organisatie, zijn niet verplicht om een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid af te sluiten. Het gaat om personen die in hun privéleven vrijwillig een dienst verlenen aan een derde (bv. de kinderen van de buren naar school brengen). Is dit bij jou het geval? Dan raden we je aan om een familiale verzekering (BA familiale) te onderschrijven.