Bij overlijden wordt het kapitaal uitgekeerd, maar enkel als je overlijdt vóór de einddatum van het contract. Op die manier biedt de tijdelijke verzekering financiële bescherming bij overlijden van de verzekerde/kostwinner. Daarom ligt de einddatum meestal op 65 jaar.