• Het Uitgesteld Kapitaal zonder terugbetaling van de premies verzekert een pensioenkapitaal dat wordt uitbetaald op de einddatum van het contract, op voorwaarde dat je op dat tijdstip in leven bent. Als je vóór die einddatum overlijdt, is er geen uitkering voorzien.
  • Het Uitgesteld Kapitaal met terugbetaling van de premies keert het kapitaal uit als je in leven bent op de einddatum van het contract. Bij overlijden vóór de einddatum worden de premies terugbetaald, eventueel verhoogd met een vooraf besproken intrest.

Voorbeeld

Een gemengde 10/20-verzekering keert een kapitaal van 10 uit als de verzekerde vóór de einddatum overlijdt. Als de verzekerde in leven is op de einddatum, wordt het kapitaal van 20 uitbetaald.

  • De gemengde verzekering voorziet zowel in een kapitaal bij overlijden als in een pensioenkapitaal.