Het doel van de Universal Life-producten is het opbouwen van een pensioenkapitaal. De techniek is sterk te vergelijken met een bankrekening. De betaalde premie begint te kapitaliseren vanaf de ontvangst van de premie. De verzekeraar kan de rentevoet vrij kiezen, maar die mag niet meer bedragen dan 3,75%.

Waarin de Universal Life-verzekeringen verschillen van de klassieke levensverzekering? De rentevoet mag bij Universal Life-producten niet gewaarborgd worden voor toekomstige premies. Er kan enkel een waarborg gegeven worden op de gedane stortingen.