Als je tijdens je privéleven schade veroorzaakt aan ‘een derde’, wordt die schade vergoed door de familiale verzekering, op voorwaarde dat je aansprakelijk bent. De familiale verzekering beschermt je patrimonium tegen de (soms zware) financiële gevolgen van je fouten, nalatigheden, tekortkomingen… die je aansprakelijk kunnen stellen.

Ben je aansprakelijk? Dan moet je de slachtoffers schadeloos stellen. Volgens het Burgerlijk Wetboek staat iedereen daartoe met zijn hele vermogen garant. Het is dus zeker belangrijk om een familiale verzekering af te sluiten.