• De verzekeringsvoorwaarden voor de verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid zijn wettelijk vastgelegd en worden hernomen in een typecontract dat bij alle verzekeraars identiek is. Het staat iedere verzekeraar wel vrij om ruimere waarborgen aan te bieden. Elk motorrijtuig dat zich op de openbare weg begeeft, moet verzekerd zijn door een BA-autoverzekering. De groene kaart is een verplicht boorddocument en geldt als verzekeringsbewijs. Als je zonder geldige verzekering op de weg rijdt, riskeer je strafrechtelijk gesanctioneerd te worden.
  • Bij een ongeval worden de slachtoffers beschermd.
  • De verzekeraar komt tussen indien eender welke toegelaten bestuurder (de eigenaar, een familielid, een vriend…) het voertuig bestuurt.
  • De verzekeraar vergoedt alle lichamelijke en materiële schade. De kledij- en bagagevergoeding voor de inzittenden is echter beperkt tot € 2 478,94 per persoon. Materiële schade veroorzaakt door brand of ontploffing beperkt zich tot € 1.239.467,62.

Voorbeeld

Meneer X rijdt met zijn wagen tegen een ander voertuig en is verantwoordelijk voor het ongeval. Hijzelf, zijn echtgenote (die naast hem zit) en de bestuurder van het andere voertuig zijn gewond. De twee voertuigen zijn beschadigd. 
De BA-verzekering van meneer X vergoedt de letsels van de echtgenote, de letsels van de tegenpartij en de schade aan het voertuig van de tegenpartij. De verwondingen van meneer X en de schade aan zijn voertuig worden niet terugbetaald.
 Met uitzondering van de bestuurder die verantwoordelijk is voor het ongeval worden alle gewonden vergoed. De schade aan het verzekerde voertuig dat het ongeval heeft veroorzaakt, is niet verzekerd.

  • De verzekeraar kan nooit weigeren om de slachtoffers te vergoeden. Zelfs als de bestuurder op het ogenblik van het ongeval dronken is, of als de premie niet betaald is, of nog andere gevallen die in het typecontract aangegeven zijn, moet de verzekeraar de slachtoffers vergoeden. Hij kan dan wel een deel van of de volledige aan de tegenpartij betaalde uitkering terugvragen.
     
  • Sinds de verandering aan de wetgeving m.b.t. zwakke weggebruikers (i.e. alle personen die aan het verkeer deelnemen zonder een motorrijtuig te besturen), vergoedt de BA-autoverzekering de lichamelijke letsels (met inbegrip van de kledijschade) van zwakke weggebruikers zonder de vaststelling van de verantwoordelijkheid voor het ongeval af te wachten. Zelfs als de zwakke weggebruiker verantwoordelijk is voor het ongeval.

Voorbeeld

Een fietser beschadigt de wagen van meneer X. De fietser is verantwoordelijk voor het ongeval. Hij is zwaargewond en zijn fiets is kapot. De BA-autoverzekering van meneer X betaalt de lichamelijke letsels van de fietser, maar niet de fiets. Meneer X kan aan de fietser of aan zijn verzekeraar ‘BA familiale’ wel een schadevergoeding vragen voor de wagen.

  • De BA-verzekering kent een apart tarief per voertuig- categorie: tweewielers, personenwagens, bestelwagens en vrachtwagens. Er is, zelfs voor personenwagens, geen wettelijk tarief meer, noch een bonus-malussysteem. De verzekeraar kan zijn tarief zelf bepalen en eventueel een bonus-malussysteem invoeren (vooral voor personenwagens).

Het doel van het bonus-malussysteem is om de premie jaarlijks te laten evolueren in functie van de veroorzaakte schadegevallen, gebaseerd op een symbolische ladder die minstens 23 treden telt. Als een verzekerde een jaar zonder ongeval in fout rijdt, zakt hij een graad op de ladder. Bij een eerste ongeval in fout stijgt de verzekerde vier graden, bij een tweede ongeval in fout binnen hetzelfde jaar stijgt hij er vijf.

Er bestaan uitzonderingen op dit principe. Verzekerden die op de laagste graad van de ladder staan, stijgen dan bijvoorbeeld nooit meer in graad, zelfs als ze een ongeval in fout veroorzaken. In andere gevallen zakken verzekerden die een jaar lang geen ongeval in fout veroorzaken meer dan een graad per jaar.

De premie voor personenwagens wordt beïnvloed door één of meer criteria, zoals leeftijd, woonplaats, geslacht van de voornaamste bestuurder, het jaarlijks aantal afgelegde kilometers… Ook de bonus-malusgraad van het voertuig oefent, in functie van het door de verzekeraar toegepaste systeem, invloed uit op de grootte van de premie.

Bovenop de BA-premie motorrijtuigen komen er nog taksen en bijdragen van 27,10% voor auto’s en 22,10% voor tweewielers.