De makelaar in verzekeringen wendt al zijn kennis van de verzekeringsmarkt en zijn vakbekwaamheid aan om je het rechtsbijstandscontract te kunnen aanbieden dat het beste beantwoordt aan je behoeften. Zo zal hij de nodige onderhandelingen voeren met experten en tegenpartijen, een correcte vergoeding van de aansprakelijke tegenpartij afdwingen, een schadegeval zo snel mogelijk regelen enzovoort.