Succesvolle RDR krijgt ruimere toepassing vanaf 1 juli 2007

Persbericht van Assuralia – 20 juni 2007 

Sinds 1 juli 2007 heeft Assuralia, de beroepsvereniging van verzekeringsondernemingen, de toepassing van de Expertise- en RDR-overeenkomst fors uitgebreid.

RDR staat voor ‘Règlement direct/directe regeling’. Dit origineel schaderegelingssysteem kwam in 1972 op initiatief van de autoverzekeraars tot stand om de schaderegeling tussen hen vlotter en veel sneller te laten verlopen. Op die manier worden jaarlijks ongeveer 250.000 ongevallen (70% van alle schadegevallen in het verkeer) in enkele weken afgehandeld, terwijl daar anders maanden of jaren over heen gaan.

Deze snelle regeling komt tot stand door het slachtoffer van een verkeersongeval meteen te vergoeden door zijn eigen verzekeraar, en niet door de verzekeraar van de aansprakelijke zoals in gemeen recht. Er mag dan wel geen discussie bestaan over wie aansprakelijk is: daarom is een correct ingevuld aanrijdingsformulier fundamenteel. Het RDR-systeem wordt immers alleen toegepast in de RDR-overeenkomst beschreven situaties (‘barema van de aansprakelijkheden’) waarin de aansprakelijkheid onbetwistbaar is, zoals kop-staartaanrijdingen, het negeren van een voorrangsteken of het aanrijden van een geparkeerd voertuig.

Om het aantal verzekerden die kunnen genieten van de voordelen van de toepassing van deze overeenkomst verder te verruimen, werd de RDR-overeenkomst enkele jaren geleden grondig herzien. Het plafond waaronder de expert, aangeduid door de verzekeraar van het slachtoffer, de schade kan begroten zonder tussenkomst van de expert van de tegenpartij, wordt van € 6500 naar € 8500 gebracht. De verruiming van de toepassing van de conventie vindt men o.a. terug in de verhoging van het plafond van € 8500 naar € 25.000 waarbinnen de verzekeraar van het slachtoffer zelf kan vergoeden. Er wordt echter verwacht dat de uitbreiding van het toepassingsgebied het meeste succes zal kennen in de uitbreiding van de toepassing van de bestaande baremagevallen en vooral naar aanleiding van de mogelijkheid voor de betrokken verzekeraars om buiten die baremagevallen te kunnen regelen mits onderling akkoord.

Het RDR-systeem bleek vanaf het begin erg succesvol. Zo worden jaarlijks duizenden slachtoffers direct vergoed voor een totaal schadebedrag van ongeveer € 400 miljoen. Na 35 jaar staat deze teller op ongeveer 9 miljoen geregelde gevallen voor een totaal bedrag van € 9 miljard. Sindsdien is het wagenpark in België ook gegroeid van 2,5 miljoen voertuigen naar meer dan 6 miljoen vandaag.

Het RDR-systeem is niet alleen gunstig voor de slachtoffers omdat zij op die manier veel sneller vergoed worden, het heeft ook zijn weerslag op de premies dankzij de lagere beheerskosten.

Een Toepassingscommissie blijft verder uitspraak doen over betwistingen. Nieuw is dat op basis van haar beslissingen nieuwe regels in de leidraad van de Expertise- en RDR-overeenkomst worden opgenomen als hulpmiddel voor schadebeheerders bij twijfelgevallen.