Je makelaar in verzekeringen wendt al zijn kennis van de verzekeringsmarkt en zijn vakbekwaamheid aan om je het bestuurderscontract aan te bieden dat het best is aangepast aan je behoeften. Zo kan hij het type schadeloosstelling bepalen dat het beste past bij jouw professioneel statuut. Hij legt je ook concreet uit op welke vergoedingen een schadegeval recht zal geven, overeenkomstig de gekozen formule. Ten slotte wijst hij het contract aan met de beste prijs-kwaliteitverhouding.