Brand is vooral ’s nachts gevaarlijk, omdat je tijdens de slaap bedwelmd kunt worden door de giftige rookstoffen. Een rookdetector blijft wel waakzaam en wekt je bij naderend onheil. We raden dan ook aan om er op elke verdieping minstens één te plaatsen. Vermijd de kans op vals alarm door de detector niet in de badkamer, slaapkamer of keuken te plaatsen.

In het Brussels en Waals Gewest zijn rookmelders verplicht. In Vlaanderen zijn ze verplicht voor alle nieuw te bouwen woningen en voor alle woningen waaraan renovatiewerken worden uitgevoerd waarvoor een stedenbouwkundige vergunning vereist is of waarvoor de stedenbouwkundige vergunning wordt aangevraagd.