In de keuken ben je vaak in de weer met vuur en elektrische toestellen. Hou deze veiligheidstips steeds in het achterhoofd om brand te voorkomen.

  • Draai de steel van potten en pannen naar achteren.
  • Laat geen kinderen in de keuken als er iemand aan het koken is.
  • Zet het vuur uit als je een telefoonoproep beantwoordt.
  • Zorg ervoor dat je niet over de snoeren van apparaten kunt struikelen.
  • Synthetische kledij is licht ontvlambaar. Probeer deze stof te vermijden wanneer je aan het koken bent.
  • Probeer een brand niet te blussen met water, maar met een branddeken of desnoods gewoon met een vochtige doek.
  • Laat een frituurketel nooit onbewaakt achter. Ververs de frituurolie minstens om de tien beurten.
  • Als je een gerecht flambeert, doe dit dan niet onder de dampkap.