Een elektronisch alarmsysteem heeft vooral een ontradend effect. Een poging tot inbraak gaat niet onopgemerkt voorbij wanneer de alarmbel rinkelt. Bovendien werkt het als afschrikmiddel voor dieven.

Er bestaat een onderscheid tussen perimetrische beveiliging (van deuren en/of ramen) en volumetrische beveiliging (waarbij elke beweging in een hele ruimte gedetecteerd wordt). In beide gevallen zijn de detectoren aangesloten op een meldkastje. Als het systeem een inbraak vaststelt, brengt het een geluidssignaal voort (binnen- en buitensirene) en/of stuurt het een extern signaal naar een centrale meldkamer.

Het INCERT-label garandeert de kwaliteit van de alarmsystemen en de installatie ervan. De kwaliteitsnormen voor het INCERT-label zijn strenger dan de wettelijke eisen voor alarmsystemen.

Elke alarminstallatie moet hoe dan ook aan een aantal wettelijke verplichtingen voldoen om een zekere kwaliteit te waarborgen. Zo moet de installateur je een ‘gebruikersboekje’ overhandigen dat conform het wettelijke model is, moet je het alarmsysteem binnen de vijf dagen aangeven bij de korpschef van de lokale politie, en moet je een onderhoudscontract sluiten met een beveiligingsonderneming...