29 Mrt 2024

Als er één verzekering is die relevanter is dan ooit tevoren, dan is het de rechtsbijstandverzekering. De consument wordt meer dan ooit blootgesteld aan juridische conflicten en heeft advies nodig. En tja advies is er nodig, Je hebt bijvoorbeeld schade opgelopen aan je woning. Een expert van je verzekeringsmaatschappij komt langs om de schade te ramen, maar je bent niet tevreden met het voorgestelde bedrag. Dan kan het de moeite lonen om een tegenexpert in te schakelen om je bezwaren kracht bij te zetten.  De meeste woningpolissen en brandverzekeringen voorzien in hun algemene voorwaarden een forfaitaire tussenkomst. Maar als je brandpolis ook een verzekering rechtsbijstand omvat, dan kan je vaak gratis een beroep doen op een eigen expert op enkele uitzonderingen na. Heb je een globale rechtsbijstandsverzekering afgesloten dan wordt ook daar het honorarium voor 100% terugbetaald.

Andere voorbeelden: van telewerken tot burenruzie

  • Telewerken is hier ook een goed voorbeeld van. De verzekeraars krijgen vaak de vraag van werknemers die wel kunnen thuiswerken, maar dat niet mogen van hun werkgever. In dit geval kunnen de werknemers juridisch advies inwinnen en polsen naar hun mogelijkheden zonder dat ze beroep moeten doen op de arbeidsinspectie.
  • Ook de mobiliteit verandert. We besteden veel tijd op de weg. Met de auto, de trein, de bus, per fiets, te voet ... terwijl de wegcode niet altijd duidelijk is of de weginfrastructuur de wensen overlaat. Met andere woorden, meer kans op ongevallen met juridische geschillen tot gevolg.
  • Veel mensen installeren in hun woning een laadpaal voor een elektrische wagen. Maar wat als de laadpaal bijvoorbeeld door een fabricagefout aan de basis van een brand ligt? De schade aan de laadpaal is dan geen gevolgschade omdat het toestel de schade veroorzaakte, met als gevolg dat de woningverzekering de schade aan de laadpaal niet vergoedt (wel de schade aan de woning). In dit geval kan je je beroepen op de rechtsbijstandverzekering om de schade te verhalen op de producent van de laadpaal.
  • En wat met de burenruzies die hélaas toenemen. Hoewel ‘het gezond boerenverstand’ de beste remedie is om een burenruzie op te lossen, is de kans groot dat er in de toekomst meer burenhinder is. De dichte en de hoge bebouwing zijn hier onder andere een oorzaak van.  Daarom is het belangrijk om een goede rechtsbijstandverzekering te hebben mocht je toch betrokken geraken in een ongewilde burenruzie.

Beter verzekerd in globale rechtsbijstandverzekering?

Veel mensen hebben een rechtsbijstand in de auto-, brand- of familiale verzekering, maar veel van bovenvermelde voorbeelden zijn niet gedekt in deze verzekering. Bij deze verzekeringen zijn de tussenkomsten beperkt tot geschillen die een verband hebben met de hoofdwaarborg (gebouw of auto).Daarom loont het de moeite om een globale rechtsbijstandverzekering zonder belangenconflicten af te sluiten, omdat de voorwaarden veel ruimer zijn en onafhankelijk opgetreden wordt.

Belangrijke rol voor verzekeringsmakelaar

Je verzekeringsmakelaar zoekt de rechtsbijstandverzekering die het best bij jouw situatie past. Het is immers zinloos om in sommige gevallen dubbel verzekerd te zijn of voor risico’s verzekerd te zijn die niet van toepassing zijn op jouw situatie. Eens een (mogelijks) geschil opduikt, leidt hij je naar de juiste advieskanalen bij de gespecialiseerde maatschappijen, die dan het dossier verder opnemen en in eerste instantie naar een minnelijke schikking zoeken. Mogelijks leidt dit tot een procedure voor de rechtbank, weet dat slechts 1 op de 5 betwistingen vóór de rechtbank komen.

Indien je zelfstandig of ondernemer bent: lees hier meer.