Elke familiale verzekeraar kan zelf meer waarborgen aanbieden dan de minimaal verplichte waarborgen. Hij mag zijn tarief zelf bepalen.

  • Schade veroorzaakt door jouw dieren. Voor schade veroorzaakt door paarden in eigendom, moet je meestal een bijpremie betalen. Een verzekering voor wilde dieren wordt meestal geweigerd.
  • Schade veroorzaakt door je hoofdverblijf, zelfs naar aanleiding van werken.
  • Schade veroorzaakt door wat zich in je tuin of op een ander terrein bevindt.
  • Schade die je veroorzaakt als voetganger, fietser. Schade die je met een motorrijtuig veroorzaakt, wordt door de BA van het voertuig gedekt.
  • Schade die je veroorzaakt tijdens sport- en ontspanningsactiviteiten.
  • Schade die je veroorzaakt tijdens je vrije tijd, bv. naar aanleiding van het opknappen van klusjes of tijdens het tuinieren.
  • Bij burenhinder
  • Schade veroorzaakt door zaken die je in bewaring hebt.
  • ...